< Terug naar het overzicht

Belastingherziening


Geschreven op 2015-06-20 door M.L. Stapper

Het is de afgelopen week enorm onrustig door het uitgelekte plan met betrekking tot de belastingherziening. Ik zie veel berichten op zowel Facebook als Twitter, ik hoor her en der mensen erover praten en zelfs mopperen. Logisch, er is veel onbekend en de media vergroot vooral die punten waarmee ze kunnen scoren, positief of negatief. 

In deze zal het vooral wijs zijn om de berichtgeving goed te volgen. In de aankomende weken zullen er steeds meer details bekend worden.

Er zijn drie pakketen. Het eerste pakket komt er hoe dan ook, het 2e en 3e pakket is onderhandelbaar met de oppositie.

Wat nu al over pakket 1 bekend is, is het volgende:

 • Een lastenverlichting van gemiddeld € 800 per huishouden
 • Deze lastenverlichting is vooral, maar niet uitsluitend, gericht op de werkenden
 • Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om mensen met een laag inkomen in dienst te nemen door een loonkostenvoordeel.
 • Voor de werkende ouders een verhoging van de inkomensafhankelijke combinatiekorting en kinderopvangtoeslag, dit zal met name zijn voor de lagere inkomens.
 • Een aanpassing van de arbeidskorting voor inkomens tot € 50.000, deze worden verhoogd
 • De tarieven in de 2e en 3e belastingschijf van de inkomstenbelasting dalen met ongeveer 2 procent
 • De 3e schijf van de inkomstenbelasting zal opgerekt worden, waardoor er pas over een hoger inkomen 52% belasting betaalt wordt in de 4e schijf
 • Om bovenstaande mogelijk te maken zal de algemene heffingskorting afgeschaft gaan worden

Wat een en ander zal gaan betekenen voor uw eigen portemonnee is uiteraard volledig afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en op basis van deze beperkte informatie is er nog zeker niks over te zeggen. Werkenden zullen er op vooruit gaan, niet werkenden zullen qua koopkracht stabiel blijven.

Verder:

 • Het belastingstelsel zal vereenvoudigd worden. Dit zal onder andere gerealisserd gaan worden door het aanpassen van de kinderopvangtoeslag en jaarlijks vereenvoudigingsvoorstellen met prinsjesdag presenteren.
 • Tevens zal box 3 aangepast gaan worden. Iets wat goed nieuws is, immers het fictieve rendement van 4% is om van te dromen tegenwoordig. Er zal aansluiting gezocht gaan worden bij de realtiteit. Het tarief van 30% blijft ongewijzigd.
 • En zoals ook veel besproken zal er veel veranderen voor de auto's. De bpm zal verlaagd worden en 4 tarieven in verband met bijtelling auto van de zaak zal vervangen worden door 2 tarieven, 4% voor volledige elektrische auto's en 22% voor de overige auto's. Dit gaat gelden voor nieuwe leasecontracten, lopende worden geëerbiedigd.
 • Ook zal er gekeken gaan worden naar emigraties van de DGA die vooral op fiscale grondslagen gebeuren. Hoe dit verder uit gewerkt gaat worden is nog niet bekend.
 • Als laatste zal er ook gekeken worden naar het eigen en vreemdvermogen binnen de vennootschapsbelasting. Betaalde rente op een lening is veelal aftrekbaar van de winst, echter uitgekeerde dividend niet. De gerealiseerde opbrengst hiermee zou weer gebruikt kunnen worden om het VPB tarief te verlagen. 

De pakketen 2 en 3 zijn zoals gezegd onderhandelbaar en nog lang niet zeker: 

 • De veel besproken verhoging van de btw-tarief van 6% naar 21%. Alleen op voedingsmiddelen zal nog 6% geheven worden. Het is wel de bedoeling dat de belastingplichtige er niet op achteruit gaat, dit zal hoogstwaaschijnlijk gerealiseerd worden door deze besparing met de btw via de inkomstenbelasting terug te geven aan de belastingplichtige door middel van bijvoorbeeld een verdere verlaging van de inkomstenbelasting;
 • Een lagere uitkering aan de gemeenten. De gemeenten krijgen de ruimte om bijvoorbeeld deze gemiste inkomsten te compenseren via de gemeentelijke belastingen. Deze besparing door het kabinet zou ook weer richting de belastingplichtige uitgekeerd kunnen gaan worden. 
 • De zorgtoeslag vereenvoudigen
 • En ook nog een verdere verduurzaming van de economie

Er is veel bekend geworden, maar zeker nog veel onbekend gebleven. Ook al staat pakket 1 vast. Het zal eerst nog goedgekeurd moeten worden door de oppositie en niet te vergeten door de 1e kamer. Er kan dus nog veel wijzigen. Met betrekking tot pakket 2 en 3 is het nog helemaal afwachten. 

Uiteraard zal ik de ontwikkelingen volgen. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op.

 


Webdesign/webontwikkeling: Rietberg Webdesign Hattem