< Terug naar het overzicht

Kleineondernemersregeling


Geschreven op 2015-06-04 door M.L. Stapper

Heeft u inmiddels 2014 afgesloten? De boekhouding afgerond, jaarstukken samengesteld, eventuele suppletie omzetbelasting ingediend en tot slot de aangifte inkomstenbelasting ingediend? Viel het mee of viel het juist tegen? Nu zijn er heel veel aftrekposten, fiscale regelingen en vereisten waar je rekening mee moet houden en er is een kans dat u per ongeluk iets over het hoofd ziet.

 

Want heeft u gebruik gemaakt van de kleineondernemersregeling? Een regeling waarvan bijna iedereen het bestaan wel weet maar vaak naar de achtergrond verdrongen is. Wanneer heeft u ook alweer recht op de kleineondernemersregeling? Hier nog even de voorwaarden op een rij:

  • U bent een natuurlijk persoon: ZZP'er, eenmanszaak, vof of een maatschap;
  • Uw onderneming is in Nederland gevestigd;
  • U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de BTW
  • U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar;

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt u gebruik maken van de kleine ondernemersregeling. De regeling werkt dan als volgt uit:

  • Bent u minder dan € 1.345 btw verschuldigd in een jaar?dan kunt u het volledige bedrag aan btw terugvragen;
  • Indien u tussen de € 1.345 en € 1.883 btw verschuldigd bent dan is de vermindering 2,5 x (€ 1.883 - verschuldigde btw) groot. Stel u bent in een jaar € 1.500 btw verschuldigd, dan bedraagt de vermindering 2,5 x (1.883 - € 1.500) = € 957,50, waarna u uiteindelijk maar € 542 btw verschuldigd bent;

Houdt u er wel rekening mee dat u deze btw weer bij uw winst optelt. Hierdoor wordt het terug ontvangen bedrag meegenomen in de berekening van de inkomstenbelasting.

U kunt, indien u gedurende het jaar constateert dat u minder dan € 1.883 btw verschuldigd bent, al gedurende het lopende jaar een beroep doen op deze regeling. Maar u kunt er ook voor kiezen om dit met de laatste aangifte over het jaar recht te trekken. Mocht u nu concluderen dat u over één van de jaren 2010 tot en met 2014 ten onrechte geen gebruik heeft gemaakt van de kleineondernemersregeling, dan kunt u dit nog corrigeren door het indienen van een suppletie aangifte. Dit kan gewoon via de beveiligde website van de Belastingdienst, onder overige formulieren.

 

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, of wellicht heeft u hulp nodig. Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met mij op

 


Webdesign/webontwikkeling: Rietberg Webdesign Hattem